Izgradnja II faze firme “Mayekawa SRB”

Završena je izgradnja II faze firme “Mayekawa SRB” koja je započeta u junu 2022. godine a završena u martu 2023.god.

Dogradnja se sastojala u izgradnji nove proizvodne hale, novog restorana i garderobe za radnike, novog skladišnog prostora kao i novih kancelarija za potrebe kontrole kvaliteta naših proizvoda.

sr_RS