Prezentacije

Ispod možete preuzeti naše prezentacije u PDF formatu.

 

CO2 & NH3 compression: BRUSSELS 2011

CO2 & NH3 compression: BELGRADE 2013

CO2 & NH3 compression: KGH

CO2 & NH3 compression: OHRID 2015

CO2 secondary brine & SCWIM: Brussels 2010

CO2 secondary brine & SCWIM: MILAN 2011

CO2 secondary brine & SCWIM: OHRID 2015

Heat Pumps: ATMOsphere

N5 field cases: ATMOsphere 2015

N5 field cases: BELGRADE

N5 field cases: BRUSSELS 2013

N5 field cases: GENEVA 2012

N5 field cases: KGH

Pascal-Air

sr_RS